Cenník služieb zubnej ambulancie

D01 Vstupné stomatologické vyšetrenie - €50
D03 Cielené vyšetrenie - €30
DX2 Konzultácia - €30
F01 Predprotetické vyšetrenie a návrh práce - €50
DX3 Kontrolné vyšetrenie - €30
D11 Vyžiadané akútne ošetrenie - €30
DX4 Iné, nešpecifikované vyšetrenie alebo výkon (polhodina) - €50
NX1 Dentálna hygiena - €60
N11 Lokálna fluoridácia - €30
BX1 Skúška vitality zubov (3 zuby) - €10
BX2 Bielenie zubov (domáce) - €400
AX1 Povrchová anestézia slizničná - €5
A02 Infiltračná alebo intraligamentárna anestézia - €15
AX2 Zvodová anestézia - €25

P01 Vstupné parodontologické vyšetrenie - €50
P02 Kontrolné parodontologické vyšetrenie - €30
NX3 Komplexná nechirurgická parodontologická liečba - €300
N03 Odstránenie zubného kameňa (1 sextant) - €30
NX4 Kyretáž parodontálneho vačku (1 zub) - €30
NX5 Ošetrenie periimplantitídy - €50
P07 Lokálne ošetrenie gingívy a sliznice - €20
PX2 Dlahovanie zubov (1 zub) - €60
PX3 Odstránenie dlahy (1 zub) - €20
P05 Odstránenie dráždenia zábrusom (1 zub)- €10
P56 Úprava zhryzu zábrusom (1 zub) - €10
P06 Celkové vyartikulovanie chrupu - €100

V01 V05 Jednoduchá kompozitná výplň (1 plôška) - €70
V02 V06 Stredne náročná kompozitná výplň (2 plôšky) - €90
V03 V07 Rozsiahla kompozitná výplň (3 plôšky) - €110
VX1 Kompozitná rekonštrukcia deštruovaného zuba - €150
VX3 Skloionomérna výplň - €50
VX4 Dočasná výplň zuba - €30
VX5 Zábrus previslej výplne - €10
VX6 Pečatenie fisúr (1 zub) - €30
VX7 Ošetrenie citlivých zubných plôšok (1 sextant) - €30

V41 Endodontické ošetrenie (rezák, očný zub) - €170
VZ1 Endodontické ošetrenie (premolár) - €220
V42 Endodontické ošetrenie (molár) - €300
VZ2 Príplatok za reendodonciu - €50
VZ3 Čapová nadstavba - €100
VZ4 Odstránenie pulpálneho čapu z kanálika - €80
V31 Liečebné endodontické ošetrenie - €50
VZ5 Trepanácia zuba cez protetickú prácu - €10
VZ6 Predendodontická dostavba zuba kompozitom - €70

P32 Laloková operácia (predný sextant) - €300
P33 Laloková operácia (zadný sextant) - €400
PX4 Augmentačný materiál - €200
PX5 Kolagénová membrána - €100
P08 Odstránenie uzdičky pery (frenulektómia) - €100
P09 Prehĺbenie ústnej predsiene (vestibuloplastika) - €120
P23 Gingivektómia, excízia (1 zub) - €50
PX6 Hemiextrakcia, premolarizácia - €200

E01 Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa - €50
E11 Plánovaná atraumatická extrakcia zuba alebo koreňa - €70
E12 Plánovaná atraumatická extrakcia viackoreňového zuba - €90
E22 Komplikovaná extrakcia zuba alebo koreňa - €110
C41 Incízia abscesu - €50
E14 Sutura - €30
E31 Dekapsulácia pri sťaženom prerezávaní zuba - €70
E63 Chirurgické ošetrenie suchého alebo zapáleného lôžka - €30
E51 Zastavenie poextrakčného krvácania - €10
EX1 Chirurgické kontrolné vyšetrenie - €30

Y01 Kovokeramická korunka štandard (aj člen mostíka) - €300
Y02 Bezkovová zirkónová korunka (aj člen mostíka) - €400
Y03 Keramická fazeta (1 zub) - €500
Y04 Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu štandard - €50

Y06 Cementovanie dočasné (1 zub, piliér) - €10
Y07 Adhezívne cementovanie (1 zub, piliér) - €10

Y30 Kovokeramická korunka Premium + 3D sken (aj člen mostíka) - €550
Y31 Celokeramická korunka eMax + 3D sken - €450
Y32 Celokeramická inlay, onlay, overlay eMax + 3D sken - €400
Y33 Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu Premium + 3D sken - €70
Y41 Keramická imitácia gingívy - príplatok za člen €15

F63 Stiahnutie korunky (aj piliér mostíka) - €30

Y11 Totálna náhrada - €400
Y12 Parciálna náhrada - €450
Y13 Skeletová parciálna náhrada - €500
Y14 Parciálna náhrada so zásuvnými spojmi - €900
Y15 Imediátna náhrada - €300

Y16 Doplnenie zuba do protézy - €50
Y17 Rebazácia protézy - €100
Y18 Oprava protézy - €80

Y19 Flexi snímateľná náhrada (Eldy) - €800
Y25 Rebazácia flexi protézy (Eldy) - €140
Y40 Nadštandardné zuby do protézy - príplatok €120

Y21 Alginátový odtlačok- €10
Y22 Silikónový odtlačok - €20
Y23 Zhryzový odtlačok silikónom - €10
Y20 Nočná náhryzová dlaha - €100
X12 Dokumentačná fotografia - €10
DX1 Neohlásená absencia - €50

X01 Konzultácia, priesvitný strojček - €30
X02 Liečebný plán priesvitný strojček, vizualizácia - €150
X04 Jednoduchá liečba, priesvitný strojček (do 7 krokov) - €1700
X05 Bežná liečba, priesvitný strojček (8-15 krokov) - €2700
X06 Komplexná liečba, priesvitný strojček (16 a viac krokov) - €3700
X11 Kontrolné vyšetrenie, priesvitný strojček - €20
X07 Stripping/IPR (1 medzizubný priestor) - €20
X08 Aplikácia attachmentov (1 zub) - €20

X13 Sken laboratórneho modelu - €20
X14 3D tlač dentálneho modelu (1 oblúk) - €40
X15 Intraorálny sken zubných oblúkov - €100