Táto stránka používa cookies za účelom zlepšenia funkcionality. Info Súhlasím

Cenník výkonov v zubnej ambulancii

Sme zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní

D02 Preventívna prehliadka - zdarma
D06 Preventívna prehliadka u detí - zdarma
D01 Vstupné stomatologické vyšetrenie - €40
D03 Cielené vyšetrenie - €20
DX2 Konzultácia - €20
F01 Predprotetické vyšetrenie a návrh práce - €20
DX3 Kontrolné vyšetrenie - €20
D11 Vyžiadané akútne ošetrenie - €20
DX4 Iné, nešpecifikované vyšetrenie alebo výkon (polhodina) - €20
D37 Krátky administratívny výkon - €10
NX1 Dentálna hygiena - €50
NX2 Airflow (pieskovanie zubov) - €40
N11 Lokálna fluoridácia - €20
BX1 Skúška vitality zubov (3 zuby) - €10
BX2 Regeneratívne bielenie zubov (1 kúra) - €400
AX1 Povrchová anestézia slizničná - €5
A02 Infiltračná alebo intraligamentárna anestézia - €10
AX2 Zvodová anestézia - €15

P01 Vstupné parodontologické vyšetrenie - €50
P02 Aktualizácia parodontologického záznamu - €20
PX1 Kontrolné parodontologické vyšetrenie - €20
NX3 Komplexná nechirurgická parodontologická liečba - €200
N03 Odstránenie zubného kameňa (1 sextant) - €20
NX4 Kyretáž parodontálneho vačku (1 zub) - €20
NX5 Ošetrenie periimplantitídy - €30
P07 Lokálne ošetrenie gingívy a sliznice - €10
PX2 Dlahovanie zubov (1 zub) - €60
PX3 Odstránenie dlahy - €20
P05 Odstránenie dráždenia zábrusom (1 zub)- €10
P56 Úprava zhryzu zábrusom (1 zub) - €10
P06 Celkové vyartikulovanie chrupu - €100

V01 V05 Jednoduchá kompozitná výplň (1 plôška) - €50
V02 V06 Stredne náročná kompozitná výplň (2 plôšky) - €70
V03 V07 Rozsiahla kompozitná výplň (3 plôšky) - €90
VX1 Kompozitná rekonštrukcia deštruovaného zuba - €120
VX2 Krčková výplň (1 zub) - €30
VX3 Skloionomérna výplň - €20
VX4 Dočasná výplň zuba - €20
V12 Ručne miešaný skloionomér - zdarma
VX5 Zábrus previslej výplne - €10
VX6 Pečatenie fisúr (1 zub) - €20
VX7 Ošetrenie citlivých zubných plôšok (1 sextant) - €20

V41 Endodontické ošetrenie (rezák, očný zub) - €90
VZ1 Endodontické ošetrenie (premolár) - €160
V42 Endodontické ošetrenie (molár) - €250
VZ2 Príplatok za reendodonciu - €50
VZ3 Čapová nadstavba - €80
VZ4 Odstránenie pulpálneho čapu z kanálika - €60
V31 Liečebné endodontické ošetrenie - €40
VZ5 Trepanácia zuba cez protetickú prácu - €10
VZ6 Predendodontická dostavba zuba kompozitom - €40

P32 Laloková operácia (predný sextant) - €300
P33 Laloková operácia (zadný sextant) - €400
PX4 Augmentačný materiál - €200
PX5 Kolagénová membrána - €100
P08 Odstránenie uzdičky pery (frenulektómia) - €80
P09 Prehĺbenie ústnej predsiene (vestibuloplastika) - €80
P65 Príplatok k výkonu P09
P23 Gingivektómia, excízia (1 zub) - €50
PX6 Hemiextrakcia, premolarizácia - €200

E01 Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa - €30
E11 Plánovaná atraumatická extrakcia zuba alebo koreňa - €60
E12 Plánovaná atraumatická extrakcia viackoreňového zuba - €80
E22 Komplikovaná extrakcia zuba alebo koreňa - €100
C41 Incízia abscesu - €20
E14 Sutura - €10
E31 Dekapsulácia pri sťaženom prerezávaní zuba - €40
E63 Chirurgické ošetrenie suchého alebo zapáleného lôžka - €20
E51 Zastavenie poextrakčného krvácania - €10
EX1 Chirurgické kontrolné vyšetrenie - €10

Y01 Kovokeramická korunka štandard (aj člen mostíka) - €250
Y02 Bezkovová zirkónová korunka (aj člen mostíka) - €350
Y03 Keramická fazeta (1 zub) - €500
Y04 Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu štandard - €50

Y06 Cementovanie dočasné (1 zub, piliér) - €10
Y07 Adhezívne cementovanie (1 zub, piliér) - €30

Y30 Kovokeramická korunka Premium + 3D sken (aj člen mostíka) - €350
Y31 Celokeramická korunka eMax + 3D sken - €390
Y32 Celokeramická inlay, onlay, overlay eMax + 3D sken - €370
Y33 Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu Premium + 3D sken - €70
Y41 Keramická imitácia gingívy - príplatok za člen €15

F63 Stiahnutie korunky (aj piliér mostíka) - €20

Y11 Totálna náhrada - €400
Y12 Parciálna náhrada - €450
Y13 Skeletová parciálna náhrada - €500
Y14 Parciálna náhrada so zásuvnými spojmi - €900
Y15 Imediátna náhrada - €300

Y16 Doplnenie zuba do protézy - €50
Y17 Rebazácia protézy - €90
Y18 Oprava protézy - €60

Y19 Flexi snímateľná náhrada (Eldy) - €800
Y20 Rebazácia flexi protézy (Eldy) - €140
Y40 Nadštandardné zuby do protézy - príplatok €120

Y21 Alginátový odtlačok- €10
Y22 Silikónový odtlačok - €20
Y23 Zhryzový odtlačok silikónom - €10
Y24 Nasadenie blany Optragate - €10
Y20 Nočná náhryzová dlaha - €80
X12 Dokumentačná fotografia - €10
DX1 Neohlásená absencia - €40
X13 Sken laboratórneho modelu - €20
X14 3D tlač dentálneho modelu (1 oblúk) - €30
X15 Intraorálny sken zubných oblúkov - €80

Cenník je platný od 09/2020